Kort og godt om fleksjob

Et fleksjob er et fleksibelt arbejde, der kan varetages af personer, der er blevet tilkendt fleksjob af jobcenteret. Hvis du har nedsat arbejdsevne og gerne vil vide mere om de forhold, der gør sig gældende i forbindelse med et fleksjob, kan du i denne tekst læse mere herom.

Økonomien er presset for nogen fleksjobbere, da et fleksjob typisk ikke svarer til en almindelig middelløn. Dette kan tvinge nogen til at søge finansiering gennem f.eks. kviklån, hvilket kan virke som en god løsning på kort sigt, men derimod en farlig løsning på lang sigt.

Vil du læse mere om fleksjob, bør du besøge Beskæftigelsesministeriet.

Jobcentret vurderer din arbejdsevne

Du kan først få bevilget et fleksjob, når du har afprøvet alle relevante tilbud, der har til formål at bringe eller fastholde dig i arbejde. Det er jobcentret, der vurderer, om din arbejdsevne kan udvikles ved for eksempel at omplacere dig på arbejdspladsen eller ved at omskole dig.

Derudover skal det vurderes, om din nedsatte arbejdsevne kan afhjælpes med for eksempel arbejdsredskaber. Dette gælder dog ikke, hvis der tydeligvis ikke er noget formål med at afprøve beskæftigelsestilbud forud for visitationen. Dette kunne for eksempel være, hvis du har været udsat for akut opstået skade, eller har en alvorlig og fremadskridende sygdom. I et sådant tilfælde ville det være formålsløst at afprøve dig, men det er jobcentret, der træffer denne beslutning.

Vurdering på baggrund af rehabiliteringsplan og arbejdsprøvning

Det er kommunens jobcenter, der træffer afgørelsen om, hvorvidt du er berettiget til et fleksjob. Vurderingen baseres på en rehabiliteringsplan, lægelige oplysninger og din eventuelle deltagelse i andre aktive tilbud.

Derudover skal du i en arbejdsprøvning, som bruges til at vurdere dine arbejdsevner i dit konkrete job. Arbejdsprøvningen danner grundlag for en vurdering af, hvor mange timer du er i stand til at arbejde i et eventuelt fleksjob samt med hvilken arbejdsintensitet. En arbejdsprøvning er også til for at klarlægge, om du har brug for særlige skånebehov eller hensyn. Den nedsatte arbejdsevne kan både betyde, at du ikke er i stand til at arbejde fuldt effektivt på fuld tid eller, eller at du kan arbejde fuldt effektivt, men kun på nedsat tid.

Jobs inden for alle brancher og fag

Alle kan blive ramt af skader, handicap eller psykiske problemer, som begrænser overskuddet og arbejdsevnen. Hvad enten, du døjer med det ene eller det andet, kan du søge job inden for alle brancher og fag. Din arbejdsgiver skal naturligvis kende til dine skånebehov for, at I sammen kan aftale, hvordan der kan tages de rigtige hensyn til dig i fleksjobbet. Skånebehovet varierer og afhænger af, om der er tale om manuelt arbejde, administrative opgaver, kontorarbejde eller servicefunktioner. Det er kommunen, der stiller de nødvendige hjælpemidler til rådighed for at imødekomme dine skånebehov. Dine behov er derfor ikke ekstra udgifter for arbejdsgiveren.

Antallet af arbejdstimer varierer

Som udgangspunkt skal du arbejde i det antal timer og med den arbejdsintensitet, der svarer til din arbejdsevne, som jobcentret har vurderet. Timetallet i fleksjobbet kan desuden ændre sig undervejs – for eksempel hvis du efterhånden får rutine i at løse dine arbejdsopgaver, så du kan klare at arbejde i lidt flere timer, eller fordi du får det bedre, så din arbejdsevne bliver større. Dette er skrevet ud fra erfaringen fra denne bruger, som selv har været igennem et forløb som fleksjobber.

Lønforholdene

Hvis du er i fleksjob, får du løn fra arbejdsgiveren for det arbejde, du udfører. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud, som kommunen udbetaler direkte til dig. Dette tilskud reguleres på baggrund af din lønindtægt. Lønnen fastsættes desuden som et timebeløb i samarbejde mellem arbejdsgiver, fleksjobber og jobcenteret. Du kan til hver en tid bede jobcenteret om at foretage en ny vurdering af din arbejdsevne, hvis du og din arbejdsgiver er blevet enige om dette

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *